Get Adobe Flash player

Kooperatív képzés

Napjainkban újból megnőtt a kooperatív képzés jelentősége. A kooperatív képzés egy olyan lehetőség, amellyel a cégek szívesen élnek, hisz az nem ró rájuk akkora anyagi terhet, mintha egy végzett mérnököt alkalmaznának. A hallgató szempontjából is fantasztikus lehetőség, mivel egy viszonylag rövid együttműködés során bizonyíthatja képességeit és akár nélkülözhetetlenné is teheti magát a cég számára. Ez a helyzet pedig biztos munkalehetőséget jelent. Ha nem folytatják az együttműködést, akkor is előnyös a helyzet, mert a cégnél eltöltött gyakorlat eredményeként sokkal nagyobb lehetőségek kínálkoznak a munkaerő piacon.

A kooperatív képzés az Egyetem nappali alap- vagy mesterképzéséhez kapcsolódó, önkéntes, kiegészítő gyakorlati modul, amelyben az Egyetem és valamely gazdasági társaság, vállalat, intézmény (a továbbiakban együtt: kooperáló partner) együttműködnek annak érdekében, hogy az egyetemi hallgatók – a képzési célban megfogalmazottak szerint – szakmai gyakorlatot szerezzenek.

Kooperatív képzésben az alapképzésben legalább 120 kreditet, a mesterképzésben legalább 30 kreditet szerzett hallgatók vehetnek részt. A kooperatív képzés modulja a nappali munkarendű tanterv olyan kiegészítő része, amely egy vagy két félévben valósul meg, amelynek időtartama a nyári szünet idejére a felek megállapodása szerint meghosszabbítható.

A kooperatív képzés ideje alatt a hallgató a kooperáló partnernél - a diplomába is bekerülő, dokumentált szakmai gyakorlat megszerzése mellett - elkészítheti a szakdolgozatát, valamint az Egyetemen szervezett képzési formában további speciális szakmai ismereteket szerez, vizsgázik és felkészülhet a záróvizsgára.

A kooperatív képzés gyakorlati és elméleti képzésből áll. A képzési elemek kreditértékei: heti 4 nap gyakorlat és 1 nap elméleti oktatás esetén a szakmai gyakorlat 20 kreditet, az elméleti képzés 10 kreditet ér; a heti 3 nap vagy 2 nap gyakorlat esetén a szakmai gyakorlatért és elméleti képzésért járó kreditek az előbbiekben meghatározott mértékhez arányosan igazodnak.

A kooperatív képzésre a hallgatónak a tanulmányi osztályon kell beiratkozni az Egyetem féléves időrendje alapján, továbbá a Neptun rendszerben a tantárgyait is fel kell vennie.

A kooperatív képzésre jelentkező és pályázatot nyert hallgatók kooperatív ösztöndíjban részesülnek. Kooperatívos ösztöndíjat a hallgató egy féléves kooperatívos képzés esetén 1x5 hónapon, két féléves képzés esetén 2x5 hónapon keresztül kap. Az ösztöndíj folyósítása a nyári szünidő alatt is történhet a felek megállapodása szerint. A kooperatív gyakorlati képzésben résztvevő hallgatók ösztöndíjkerete a kooperatív partnerek által nyújtott támogatások 60%-a.

A kooperatív képzésben részt vevő hallgató jogosult diákigazolványra, kérésére az Egyetem hallgatói jogviszonyt tanúsító igazolást állít ki.

A gazdasági életben való részvételre történő felkészítést szolgáló gyakorlati képzésre a hallgató önkéntes alapon jelentkezhet és azt pályázat útján nyerheti el.

Kérjük, hogy a további részletek tekintetében keressék a Híradástechnika Intézet kooperatív felelősét, Dr. Szűcs Ilonát, személyesen (TC 506. szoba) vagy az alábbi elérhetőségeken:

Email: szucs.ilona@kvk.uni-obuda.hu
Telefon: (06-1) 666-5131