Get Adobe Flash player

Szakdolgozat és Diplomamunka

A Híradástechnika Intézet végzős hallgatói részére!

Szakdolgozat és diplomamunka beadásának folyamata >>>

Szakdolgozat/Diplomamunka leadásával, szakmai gyakorlattal kapcsolatos információk, határidők >>>

Szakdolgozat/diplomamunka készítés menete

A szakdolgozat/diplomamunka készítésével kapcsolatos, az Óbudai Egyetem által előírt alapvető információk és a betartandó határidők a következő helyeken találhatóak:

Az Óbudai Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (TVSZ): VII. rész
http://neptun.uni-obuda.hu/szabalyzat

Az Óbudai Egyetem Tanulmányi Ügyrendje: ÖTÖDIK KÖNYV
http://neptun.uni-obuda.hu/szabalyzat

A Híradástechnika Intézet kiegészítése a szakdolgozat/diplomamunka készítés előírásaihoz:
/sites/default/files/szakdolgozat-diplomamunka-keszites-szabalyzat-hti.pdf

Záróvizsgával kapcsolatos tudnivalók
2012 januártól a záróvizsgán minden végzős hallgatónak prezentációt kell tartania a szakdolgozatáról/diplomamunkájáról a záróvizsga bizottság előtt. A prezentáció formai és tartalmi követelményeit a következő letölthető prezentáció (minta) tartalmazza: szakdolgozat-diplomamunka-prezentacio-minta-hti.ppt. Kérjük a hallgatókat, hogy a bemutatót a megadott minta alapján készítsék el!

A fenti szabályzatok ismerete és betartása minden érintett számára kötelező!

Továbbiakban a Híradástechnika Intézet szakdolgozat/diplomamunka készítésével kapcsolatos eljárás menetét ismertetjük.

Az intézet által felkínált szakdolgozatok/diplomamunkák címei a honlapunkon megtekinthetőek.

A hallgatónak három lehetősége van szakdolgozat/diplomamunka téma kiválasztására:

 1. Lehet választani a felkínált ipari és intézeti témák közül >>>
 2. Erasmus ösztöndíjas szakdolgozat/diplomamunka témák közül (1 félév, angol nyelvtudással). (Feltöltése folyamatban)
 3. Leendő munkahelyről, ismeretség által üzemből, kutatóintézetekből vagy más módon a hallgató is tehet javaslatot szakdolgozat/diplomamunka témára.

Szükséges teendők:

ad 1.)

 • Fel kell keresni a téma belső konzulens oktatóját.
 • A hallgatónak le kell töltenie a Híradástechnika Intézet honlapjáról a SZAKDOLGOZAT/DIPLOMAMUNKA ŰRLAP-ot . Az Excel táblázatot ki kell tölteni úgy, hogy folyamatos egyeztetés történik a belső konzulenssel és ha van a külső konzulenssel. Az anyagot a modulfelelőssel is egyeztetni kell.
 • A végleges Excel táblázat fájlnevét a megadott módon át kell írni (ékezetek nélkül írt vezeteknev_keresztnevelsobetuje_neptunkod_bekuldesidatum.xls) és el kell küldeni szakdolgozat.hti@kvk.uni-obuda.hu e-mail címre.
 • A kitöltött Excel táblázatot ki kell nyomtatni és aláírásokkal ellátva le kell adni a C éület 509. szobában az intézet Tanulmányi Titkárságán.
 • A fenti Excel táblázat leadásakor a hallgató megkapja a "Konzultációs napló" űrlapot, amellyel azonnal fel kell keresnie a belső konzulensét.

ad 2.)

 • A hallgatónak le kell töltenie a Híradástechnika Intézet honlapjáról a SZAKDOLGOZAT/DIPLOMAMUNKA ŰRLAP-ot és ki kell nyomtatni azt. Ezzel fel kell keresni a külső konzulenst. Tisztázni kell a témaválasztás adatait az űrlap kitöltéséhez.
 • Fel kell keresni egy, a témához értő intézeti oktatót. Az oktatóval történő megbeszélés során véglegesíteni kell az űrlap beírandó adatait. Szükség esetén a külső és a belső konzulenssel több lépésben kell kialakítani a szakdolgozat/diplomamunka feladatának pontos és végleges meghatározását. Az anyagot a modulfelelőssel is egyeztetni kell.
 • A végleges Excel táblázat fájlnevét a megadott módon át kell írni (ékezetek nélkül írt vezeteknev_keresztnevelsobetuje_neptunkod_bekuldesidatum.xls) és el kell küldeni szakdolgozat.hti@kvk.uni-obuda.hu e-mail címre.
 • A kitöltött Excel táblázatot ki kell nyomtatni és aláírásokkal ellátva le kell adni a C éület 509. szobában az intézet Tanulmányi Titkárságán.
 • A fenti Excel táblázat leadásakor a hallgató megkapja a "Konzultációs napló" űrlapot, amellyel azonnal fel kell keresnie a belső konzulensét.

További megjegyzések:

 • Minden esetben szükséges belső konzulens (intézeti oktató) a szakdolgozat/diplomamunka feladatának elfogadásához.
 • Ha a szakdolgozat/diplomamunka témája intézeti kiírású, akkor nem szükséges külső konzulens.
 • A letölthető Excel táblázat formáján, cellastruktúráján és védett celláin ne változtassanak, valamint csak az Office 2003 verzióját használják.
 • A belső konzulens jogosult megadni a javasolt bírálót (egyeztetve a külső konzulenssel). A javasolt bíráló adatait vagy az Excel táblázatban kell megadni, vagy külön adatlapon (melléklet) legkésőbb a Szakdolgozat/diplomamunka beadásakor.
 • Csak az aláírásokkal ellátott lapot vesszük be.

Kérem, hogy csak a félfogadási időben jelentkezzenek.

A hallgató csak akkor kaphat aláírást az általa először felvett SZAKDOLGOZAT illetve DIPLOMAMUNKA II. c. tárgyra, ha a tárgy felvételét megelőző félév szorgalmi időszakában már megtörtént a szakdolgozat/diplomamunka témájának kiválasztása és az intézeti adminisztrációnál való leadása nyomtatásban illetve e-mailben.

Felhívom a KOOPERATÍV KÉPZÉSBEN résztvevő hallgatók figyelmét arra, hogy nekik 2 féléves kooperatív képzés esetében két részben kell felvenniük a tárgyat (SZAKDOLGOZAT I:, ill. SZAKDOLGOZAT II.), ezért a témaválasztásnak már az első tárgyfelvételt megelőzően meg kell történnie!

A 2 féléves kooperatív képzésben résztvevők részére már kiadott szakdolgozati témák esetleges módosítására csak a második tárgyfelvételhez előírt határidőig van lehetőség. Amennyiben a cég részéről erre igény van, kérem, hogy jelezzék az intézet Tanulmányi Titkárságán és a fentiek szerint küldjék el az új Excel táblázatukat és az aláírt nyomtatott lapot is.

Kérem a határidők pontos betartását!

Dombora Sándor
igazgatóhelyettes

Végzős hallgatók részére BSc és Szakmérnöki képzés
- Szakdolgozat űrlap
- Záróvizsga tematika
- Záróvizsga tematika angol nyelvű BSc képzéshez
- Szakdolgozat beadásának folyamata
- BSc Szakdolgozat konzultációs napló
Végzős hallgatók részére MSc
- Diplomamunka űrlap
- Záróvizsga tematika
- Diplomamunka beadásának folyamata
- MSc Diplomamunka I. konzultációs napló
- MSc Diplomamunka II. konzultációs napló

 

CsatolmányMéret
szakdolgozat-diplomamunka-prezentacio-minta-hti.ppt752.5 KB
szakdolgozat-diplomamunka-keszites-szabalyzat-hti.pdf44.97 KB
zarovizsga-tematika-bsc-2016.pdf242.66 KB
zarovizsga-tematika-bsc-2016-angol.pdf140.5 KB
zarovizsga-tematika-msc.pdf67.12 KB
HTI Szakdolgozat, Diplomamunka témák 20171.2 MB
szakdolgozat-es-diplomamunka-beadasanak-folyamata-2017-tavasz.pdf177.09 KB